VisitesVisites guiades pels jaciments arqueològics pròxims a Rocafort. “El Tos Pelat”, ciutat ibera; L’Horta Vella, vila romana, i l’Alqueria i Torre de Bofilla, d’època àrab.