3 Concurs Fotografia RocafortBASES DEL CONCURS

OBJECTE

Aquest concurs té com a objecte conéixer Rocafort des de la percepció de la fotografia digital.

TEMA: Rocafort en imatges

Fotografies realitzades amb càmera digital que reflecteixen Rocafort en l’actualitat; els costums, les festes, l’entorn cultural i social actual (originals i exclusives).

És fonamental que en les fotografies es puga identificar clarament que es tracta d’una imatge de Rocafort.

DATA LÍMIT

Les fotografies s’hauran de presentar fins les 23:59 h de la nit del dia 30 de setembre de 2014.

PREMIS

S’estableixen dos premis:

Premi Calendari: 186,00.-€ i publicació de la fotografia com a portada del calendari de Rocafort de 2015.

Premi Llibret: 186,00.-€ i portada del “Llibret de Festes 2015”

(La retenció de l’IRPF a practicar sobre el premi en metàl·lic serà del 21% del seu import o bé aquella que vinga imposada per la normativa que regula tal tribut).

Per a poder rebre el premi caldrà estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i no tributàries front l’Ajuntament.

A tots els participants se’ls obsequiarà amb un calendari de Rocafort 2015.

PARTICIPANTS

La participació en aquest concurs està oberta a qualsevol persona sense límit d’edat.

Les fotografies hauran de ser propietat del participant o tenir garantit el seu dret d’ús pel propietari o propietària, ser originals i inèdites i no hauran d’estar premiades en altres concursos o certàmens.

Les fotografies presentades en el concurs no podran haver-se publicat prèviament en la web, BIM, calendaris o altres publicacions municipals.

NOMBRE DE FOTOGRAFIES I FORMA DE PRESENTACIÓ

Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies en format JPEG. Hauran de tenir una resolució mínima de 2560 x 1920 píxels (ample per alt) i un pes màxim de 5 Megabytes (Mb). La digitalització tindrà una resolució mínima de 300 ppp.

Les fotografies podran ser en blanc i negre o en color. Es permet el retoc digital, afegir o eliminar elements que modifiquen la composició original d’allò que es fotografie i el producte d’un fotomuntatge.

Cada fotografia es presentarà amb un títol i una breu descripció. El nom de l’arxiu coincidirà amb el títol de la fotografia i s’enviaran en un únic missatge. Les fotografies s’enviaran baix un pseudònim al correu culturaifestes@rocafort.es

L’absència d’aquestes dades serà motiu d’exclusió de la fotografia al concurs. En el cas de resultar premiat i/o seleccionat, l’autor o autora haurà de presentar l’arxiu de la fotografia original amb el pseudònim corresponent i el títol de les fotografies presentades, DNI i dades personals necessaris.

 

DRETS D’EXHIBICIÓ I ÚS DE LES IMATGES

De totes les fotografies presentades es farà una selecció de les millors i es publicaran un mínim de 13 i fins un màxim de 25 al calendari de 2015. S’exposarà a la 1a Planta de la Casa de Cultura  una selecció o la totalitat de les fotografies (incloses les premiades i seleccionades per al calendari) . La inauguració de l’exposició serà el dijous, dia 8 de gener i estarà fins el 2 de febrer de 2015.

L’Ajuntament de Rocafort podrà utilitzar la totalitat de les imatges premiades i/o seleccionades, sense contraprestació econòmica, per a la seua reproducció, distribució, comunicació pública i transformació en qualsevol mitjà de comunicació, sempre fent referència a la seua autoria.

Els arxius de les fotografies no premiades ni seleccionades seran eliminats.

AUTORIA

L’autor o l’autora assumeix la responsabilitat sobre l’autoria i/o propietat  de les imatges presentades i garantirà ser el legítim titular de tots els drets inherents sense que les imatges puguen vulnerar drets de tercers.

JURAT

El jurat estarà format per fotògrafs professionals i artistes audiovisuals.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases i la decisió del jurat serà inapel·lable.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.